دکتر اصغر فرهادی متخصص کلیه و مجاری ادراری در مشهد

دکتر اصغر فرهادی متخصص کلیه در مشهد

*دکتر اصغر فرهادی متخصص کلیه و مجاری ادراری در مشهد با بیش از سی سال سابقه در اورولوژی و بیش از چهل و پنج سال سابقه در پزشکی و  فارغ التحصیل از دانشگاه شهید بهشتی هستند . تخصص ایشان در زمینه جراحی و درمان سنگ کلیه ، پروستات ، ناتوانی جنسی ، عقیمی مردان ، […]